Nu kan jeg bevæge mig som fø

Hos Bente Holst fik jeg den træning og de øvelser inden for Mensendieck gymnastikken, som satte mig i stand til at bevæge mig som før.

For mig er Bentes timer en livslang øvelse, idet jeg her – får øvelser, der er specielt målrettet mine behov, indenfor bevægeapparatet såvel som indenfor åndedrættet, og begge del er af vital betydning, også når man er 82!

Hanne Ejsing Jørgensen